Αυτός ο ιστότοπος www.condition-critical.org μαζί με όλα τα ειδικά ανά χώρα URLs www.condition-critical.be, www.condition-critical.ch, www.condition-critical.es, www.condition-critical.nl, www.condition-critical.org, www.conditioncritical.ch, www.estado-critico.es, www.estado-critico.org, www.etat-critique.be, www.etat-critique.ch, www.etat-critique.fr, www.etat-critique.org, www.lage-dramatisch.org, www.lage-dramatisch.de, www.lagedramatisch.org, www.etatcritique.ch, www.lage-dramatisch.ch, www.lage-kritisch.ch, www.lagedramatisch.ch, www.lagekritisch.ch, www.toestand-kritiek.be, www.toestand-kritiek.nl, www.toestand-kritiek.org, www.condizion-critica.it αποτελεί ένα project του Διεθνούς Γραφείου των ΓΧΣ και φιλοξενείται στη Γενέυη.

Επικοινωνία [email protected]
Michel PEREMANS

MEDECINS SANS FRONTIERES
Rue de Lausanne 78
CP 116 – 1211
Geneva 21
SWITZERLAND
Tel: +41 (22) 849.84.00
Fax: +41 (22) 849.84.04

Hosting: Infomaniak Network